25 років на варті здоров’я ветеранів Хмельниччини

Госпіталь зданий в експлуатацію 1 жовтня 1991 року. Його проектна потужність – 300 ліжок. Госпіталь є закладом охорони здоров’я, заснований на спільній власності територіальних громад області і знаходиться у підпорядкуванні Хмельницької обласної Ради.

Із початку забудови нашого госпіталю по 1992 рік головним лікарем був лікар вищої категорії Пінчук Анатолій Костянтинович.  Під його чутким керівництвом побудований заклад, як багатопрофільна спеціалізована лікарня. Загальна площа будівель 18497.5 тис. кв. м.

В закладі госпіталю створені і функціонують відділення терапевтичне – 60 ліжок, кардіологічне – 60 ліжок, урологічне – 60 ліжок в т.ч. ортопедичне – 25 ліжок, хірургічне – 60 ліжок та неврологічне – 60 ліжок, відділення інтенсивної терапії та анестезіології – 6 ліжок.

Крім вказаних, розгорнуто приймальне відділення, клініко-біохімічна лабораторія, відділення функціональної діагностики, рентгенологічних досліджень, центральне стерилізаційне відділення для обробки інструментарію, відділ медичної статистики з комп’ютерним залом. У 2005 році з внутрішніх резервів введена в дію бактеріологічна лабораторія.

З 1992 року по 2015 рік заслужений лікар України, лікар вищої категорії Пінчук Людмила Михайлівна продовжила роботу по створенню високопрофесійного, кваліфікованого колективу обласного госпіталю для великої справи – підтримання здоров’я і життя усіх ветеранів області.

Впроваджувались новітні технології в оперативному лікуванні, розширювався об’єм реабілітаційних та відновлювальних засобів і методик.

З квітня 2015 року колектив госпіталю, в якому на даний час, працює: 39 лікарів, 113 медичних сестер, 88 молодших сестер, та 65 працівників адміністративно-господарської частини очолила Бочкарьова Оксана Валеріївна.

Коли розпочинав свою роботу заклад, контроль за лікувальним процесом було покладено на заступника з головного лікаря з медичної частини Васечко Наталію Петрівну.

З 1996 року її наступником була Мельник Лідія Ростиславівна. Впродовж 14 років, а саме з 2002 року займає посаду, Докієн Віктор Борисович. Крім того Віктор Борисович є лікарем-хірургом вищої категорії та заслуженим лікарем України. Його династію продовжує син Докієн Борис Вікторович лікар – хірург другої категорії, який працює в тому ж хірургічному відділенні.

На сьогодення, Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни – заклад зі своїми традиціями, надбаннями та спадкоємністю поколінь. Ті хто пов’язує себе з роботою в закладі, занурюється в атмосферу доброзичливості та взаємодопомоги. В закладі працюють і досягають професіонального розвитку, ті хто готовий пожертвувати своїм часом, відпочинком, добробутом, заради здоров’я та довголіття пацієнтів.

Адміністрація закладу приділяє велику увагу підвищенню кваліфікації та атестації медперсоналу, адже за цим стоїть не тільки професійне зростання колективу, але й реальне покращення якості надання медичної допомоги та впровадження новітніх методик у процесі діагностики та лікування, а також стимулює працівників до самовдосконалення. Пріоритетними напрямками роботи закладу є надання висококваліфікованої медичної допомоги ветеранам війни та координація роботи лікувально-профілактичних закладів області, щодо організації медичного забезпечення пільгових контингентів за місцем їх проживання.

З квітня 2014 року лікувальний заклад приймає на реабілітацію та лікування демобілізованих учасників АТО. Створено кабінет психологічної допомоги ветеранам та учасникам АТО, до роботи якого запрошуються спеціалісти – психологи з області та Європи. У закладі створюються та вдосконалюються всі умови для комфортного перебування та ефективного лікування пацієнтів.

Зміцнення матеріально-технічної бази госпіталю, дозволяє якісно та своєчасно проводити діагностику хвороби та лікування пацієнтів, скорочувати терміни перебування пацієнтів на ліжку та розширювати можливості реабілітаційних заходів.

Акредитаційною комісією МОЗ України, закладу присвоєна вища атестаційна категорія, що зобов’язує співробітників працювати ще краще.

 

Підсумком нашої роботи за 25 років існування закладу є 144 тисячі пролікованих ветеранів війни. Всі основні показники госпіталю знаходяться на високому рівні і по даним показниках лікувальний заклад знаходиться в першій «десятці» госпіталів України.